สร้างระบบอย่างไรให้โรงงานฉลาด ต้องการให้เราไปนำเสนอ ยินดีบริการ IIoT Smart Factory OEE Energy EMS Solution ที่เบอร์มือถือโทร LineID 0816213609 คุณ มาโนชย์ วงศ์สาระ ทุกวันหรือ E-mail : [email protected]

Videos 1 ระบบ web application ควบคุม Smart Factory EMS Energy Management System และ รางวัลที่ได้รับในปี 2011 จากผลงานกรณีศึกษา อนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จ

Videos 2 ระบบ web application ควบคุม Smart Factory PIMS Plant Integration Management System ระบบการจัดการบูรณาการในโรงงาน เพื่อตอบโจทย์ 5W 1H และ ระบบ DMAIC แล้วส่งให้ ระบบ Six Sigma.

Videos 3 ระบบ Smart Factory Web application ควบคุม OEE Overall equipment effectiveness การหาค่า A = Availability Trends and Loading สถานะการทำงานในโรงงาน

Videos 4 ระบบ Smart Factory Web application ควบคุม Visual Control  การหาค่า P = Performance การปฏิบัติตามแผนงานหรือไม่ อย่างไร เท่าไร และทำใม

Videos 5 ระบบ Smart Factory Web application ควบคุม Hardware and Software PLC to Mobile IoT/M2M Machine-2-Machine M2M Communications คือ เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้

Videos 6 ระบบ Smart Factory Web application ควบคุม PLC to Mobile IoT/M2M Machine-2-Machine M2M Communications คือ เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้

Videos 7 ระบบ Smart Factory Web application ควบคุม IoT/M2M Machine-2-Machine IoT/M2M Communications คือ เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้

Videos 8 ระบบ Smart Factory Web application ควบคุม SCADA on Cloud ด้วย คลาว สกาดา ที่คุณสามารถดูการควบคุมและการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณไม่เคยมาก่อน คลิกที่วิดีโอเพื่อดูวิธี คลาว สกาดา กำหนดประสบการณ์ใหม่ คลาว สกาดา โดยใส่พลังของข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจในมือของคุณ แล้วเห็นพลังของ คลาว สกาดา ด้วยตัวคุณเองกับสาธิตออนไลน์ส่วนบุคคลทดลองใช้ฟรี

 

เข้าสู่เว็บไซต์

  คลิ๊กที่นี่...

 

ลงทะเบียนทดลองเข้าระบบ Smart Factory IoT

 

คลิ๊กที่นี่...

	 บทความ Smart Factory Automation Industry 4.0  คลิ๊กที่นี่...
	  นำเสนอ Smart Factory IoT Download   คลิ๊กที่นี่...
	 ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มี IoT ภาพประกอบ Smart Factory Automation TH Brochures Download   ไทยคลิ๊กที่นี่...
	 ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มี IoT ภาพประกอบ Smart Factory Automation EN Brochures Download   อังกฤษคลิ๊กที่นี่...